zanatie

online-lv

Правила Клуба Печать E-mail

Vispārīgie Noteikumi sporta klubā Lady Fitness!

 

Šie noteikumi ir ieviesti, lai Jūsu nodarbības būtu drošas, efektīvas un ērtas. Lūdzam rūpīgi iepazīties ar mūsu noteikumiem un pieturēties pie tiem.

 

ABONEMENTI

 

 

 • Pirms Jūs sākat apmeklēt sporta klubu, jāveic iepriekšējā reģistrācija, jāiegādājas identifikācijas karte un abonements.
 • Klubam ir tiesības veikt klienta fotofiksāciju identificēšanas nolūkos. Klientam nav tiesību atteikties no fotofiksācijas, pretējā gadījumā administrācija ir tiesīga atteikt kluba pakalpojumu izmantošanu.
 • Abonements ir domāts vienai personai - nodot, pārdot to citiem ir aizliegts!
 • Veicot pirkumu, Jūs automātiski piekrītat, ka kluba apmeklējuma laikā, Jūs esat pilnībā atbildīgs par savu veselību un tā stāvokli, kā arī esat iepazinies ar noteikumiem.
 • Abonemets 1 mēnesim ir derīgs 30 kalendārās dienas.
 • Abonementu 1 menesim nav iespejams “Iesaldēt”, tāda iespēja ir abonementiem uz gadu, vai līguma abonementiem– tos var iesaldēt uz 30 dienām, minimālais periods 5 dienas.
 • Sākt apmeklēt klubu Jūs varat jebkurā brīdī no abonementa iegādes brīža. Pēc 14 dienām abonements aktivizējas automātiski.
 •  Summa, kuru Klients samaksājis, iegādājoties abonementu un sākot to izmantot, netiek atgriezta.
 • Iegādāties studenta abonementu iespējams uzrādot studenta apliecību vai ISIC karti (līdz 26 gadiem).
 • Izmantot kluba pakalpojumus Jūs varat saskaņā ar abonementa derīguma termiņu. (Svētku dienās attiecīgi kluba darba laikam).
 •  Kartram klientam ir jāiegādajas identifikācijas karte (5.00 EUR).  
 • Iegādājoties bērna abonementu  (līdz 18 gadiem).  Noteikti iepazīties ar noteikumiem: SPORTA KLUBA NOTEIKUMI BĒRNIEM
 • Abonementā ietilpst: trenažieru zāle, sauna, grupu nodarbības.
 • Аbonenements ar laika ierobežojumu: nodarbība ir jāpabeid abonementā norādītajā laikā, piemēram, ja Jums ir dienas abonements no pl. 11:00 līdz 17:00, tad nodarbība jāpabeidz tieši pl. 17:00.
 • Rīta un Dienas abonements darbojas līdz 17:00. Tas nozīmē, ka līdz 17:00 Jums ir jāpabeidz savu treniņu. Saunu un dušas var izmantot arī pēc 17:00
 • Neparedzētos gadījumos (slimošana, komandējums, traumas) abonementa termiņš var tikt pagarināts, sazinoties ar kluba administrāciju.

 

* Akcijas periodā aktivizācijas laiks var mainīties

 

 • Ieeja klubā ne vēlāk kā 40 minūtes pirms tā slēgšanas.
 • Abonements ir derīgs vienu/divus/ trīs  mēnešus no aktivizācijas datuma, atkarībā no abonementa veida
 • Gadījumos, ja Jūs nepaspējāt izmantot savu abonementu: ir iespēja pagarināt nodarbību abonementu no termiņa pēdējās dienas  uz septiņām dienām par 5 EUR. (tikai reižu abonementiem).

 

 

ADMINISTRĀCIJAS TIESĪBAS

 

 • Kluba Administrācija ir tiesīga veikt izmaiņas nodarbību sarakstā un/vai nodarbību laikos, kā arī cenrādī, iepriekš neinformējot par to Klientus personīgi. Visas izmaiņas ir publicētas mājaslapā www.ladyfitness.lv. Nepieciešamības gadījumā kluba Administrācija patur sev tiesības slēgt atsevišķas kluba telpas, trenažierus.
 • Klubs negarantē konkrētā trenera piedalīšanos nodarbībā un ir tiesīgs aizvietot nodarbību sarakstā norādīto treneri ar citu treneri
 • Klientam atrodoties reibuma stāvoklī, kluba darbinieki ir tiesīgi nelaist viņu kluba telpās.
 • Kluba administrācija patur tiesības neapkalpot klientu nepaskaidrojot iemeslu.
 • Klubs nav atbildīgs par Rīgas Siltums, Rīgas ūdens, Latvenergo sniegtajiem pakalpojumiem.

 

 

KLIENTA PIENĀKUMI

 

 • Kluba zāli un nodarbības drīkst apmeklēt visa vecuma sievietes.
 • Kluba iekārtas drīkst izmantot ievērojot to lietošanas norādījumus. Izmantotais inventārs pēc lietošanas jānoliek tam paredzētajā vietā (gan aerobikas, gan trenažieru zālē). Par jebkuru iekārtu bojājumu jāziņo trenerim vai administrācijai. Klienti ir materiāli atbildīgi par inventāra bojāšanu.
 • Klientam ir pienākums ievērot sabiedriskās kārtības normas klubā, kā arī būt pieklājīgam pret citiem klientiem un kluba personālu.
 • Klientam ir pienākums ievērot personīgo higiēnu un tīrību kluba telpās
 • Lūgums grupu nodarbību laikā neizmantot mobilo telefonu
 • Lūgums pirms nodarbības nesmaržoties ar smaržām
 • Lai izvairītos no traumām, iesakām apmeklēt nodarbības, kas ir atbilstošas Jūsu sagatavotības līmenim.
 • Klients klubā drīkst sportot tikai tam specāli paredzētajā apģērbā un apavos. Klubā (aerobikas zālē, trenažieru zālē) ir aizliegts atrasties virsdrēbēs un/vai ielas apavos.
 • Pēc nodarbības klientam jādezinficē savs vingrošanas paklājiņš.
 • Garderobē jāievēro kārtība un kāju paklājiņi jāatstāj tiem paredzētajā vietā (kastē).
 • Klientam ir pašam jāseko līdzi un jākontrolē sava pašsajūta un veselības stāvoklis, kā arī laicīgi jāziņo par to trenerim.
 • Atslēgas no skapīša, dvieļu  nozaudēšanas vai bojāšanas  gadījumos no Klienta tiek iekasēta kompensācija 5 eiro par atslēgu un 15 eiro par dvieli.

 

 

SAUNAS IZMANTOŠANA

 

 • Saunā sēdēšanai izmantojam savus dvieļus
 • Dušas telpās un saunā nedrīkst izmantot maskas un ietīšanas materiālus
 • Par saunas ieslēgšanu jautājam kluba administrācijā

 

 

ATRASTASTAS/PAZAUDĒTAS PERSONĪGĀS MANTAS

 

 • Personiskās mantas un apģērbs ir jāglabā tam speciāli paredzētajos skapīšos. Klients ir pats atbildīgs par savām personīgajām mantām. Klubs neuzņemas atbildību par ģērbtuvē un citur atstātajām mantām.

 

 

SPORTA KLUBA NOTEIKUMI BĒRNIEM

 • Bērniem līdz 18 gadu vecumam ir iespēja vingrot fitnesa klubā tikai ar vecāku rakstisku atļauju ( rekomendējam tikkai: ar grupas nodarbības treneri vai trenažieru zāles treneri). Nepilngadīgie bērni, kuri nevingro, var atrasties tikai kluba hallē gaidīšanai paredzētajā vietā.
 • Klubs nesniedz nepilngadīgu bērnu uzraudzības pakalpojumus. Vecāki vai citi pieaugušie, kuri ierodas klubā kopā ar nepilngadīgiem bērniem, apzinās, ka bērni paliek bez uzraudzības norarbību laikā, tādējādi uzņemas atbildību par savu bērnu drošību un veselības stāvokli. Kluba administrācija neatbild par klientu bērnu drošību un veselības stāvokli, izņemot gadījumus, ja veselības kaitējumi bija notikuši  kluba administrācijas vainas dēļ.

 

TRENIŅU REZERVĀCIJA

 

 • Klubos Stirnu ielā, Deglava ielā,  Brīvības ielā rezervācija jāveic tikai atsevišķās grupu nodarbībās,  kas sarakstā atzīmētas ar *.
 • Ja ir veikta rezervācija uz nodarbību, bet klients nav ieradies, tad šī apmeklējuma reize tiek noņemta no abonementa bez brīdinājuma. Ja Jums ir abonements Kluba Karte (bez nodarbību ierobežojuma), šajā gadījumā tiks saīsināta viena diena no Jūsu abonementa.
 • Pierakstu atteikt var minimums 60 minūtes pirms treniņa sākuma, zvanot vai atnākot uz klubu.
 • Uz pirmo funkconālo nodarbību ir jāpierakstās pie administratora zvanot vai personiski.

 

 

KLUBĀ KATEGORISKI AIZLIEGTS

 

 • Lauzt, demontēt un citādi bojāt kluba īpašumu (inventāru, iekārtas, telpas). Ienest klubā ieročus, atrasties kluba telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī, kā arī smēķēt, lietot alkoholu saturošus dzērienus, narkotiskas un psihotropas vielas. Skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt citus kluba apmeklētājus un personālu.
 • Bez saskaņošanas aizliegts uzlīmēt reklāmas plakātus, atstāt vizītkartes u.c.

 

 

BŪSIM SAPROTOŠI UN IEVĒROSIM SPORTA KLUBA NOTEIKUMUS!

Labojumi veikti 18.12.2017          

 

karta klienta

Пурвциемс - ул. Стирну, 31, тел. 67575798, 22072853
Плявниеки - ул. А. Деглава 110, тел. 67424332, 27502937
Центр - ул. Бривибас  49/53, тел 66066708, 28690318
эл.адрес: info@ladyfitness.lv
реклама, предложения о сотрудничестве:lasma@ladyfitness.lv